Katalog proizvoda i usluga
Uputstvo za korisnike
Registracija

Uputstvo za prepaid dopunu preko platne kartice

Korak 1

Dopuna kredita

Da biste dopunili kredit preko platne kartice potrebno je da unesete iznos dopune (Pro monte ili T mobile) i prepaid broj za koji želite da izvršite dopunu (samo u slučaju dopune M tel broja), klikom na polje Pošalji prelazite na sledeći korak.

 

Korak 2

Prijava greške

Ukoliko pogrešno unesete neki od neophodnih podataka pojaviće se ova stranica. Da biste izvršili prepaid dopunu preko platnih kartica potrebno je da ponovite korak 1 iz ovog uputstva i provjerite unijete podatke prije nego što kliknete na polje Pošalji.

 

Data/Images/dopuna_2_s.jpg

 

Korak 3

Kupovina

Unosite podatke o vlasniku Kartice, broju karticama … a potom izaberite opciju Pošalji.

 

Data/Images/dopuna_3_s.jpg

 

Uputstvo za dopunu kada je transakcija uspješna

M-TEL

Broj xxx xxx xxx ste dopunili sa x eura.

U slučaju problema molim vas da se obratite M tel korisničkom servisu na broj 1600.

 

PRO MONTE

Za aktiviranje dopune ukucajte *148*, zatim unesite aktivacioni kod i pritisnite # i OK/YES (*148*BROJ VAUČERA# OK) ili pozovite besplatan broj 147 ili 148 sa mobilnog telefona I slijedite uputstva govornog automata.

U slučaju problema molim vas da se obratite Promonte korisničkom servisu na broj 1188.

 

T MOBILE

Za aktiviranje dopune ukucajte *123*, zatim unesite aktivacioni kod i pritisnite # i OK/YES (*148*BROJ VAUČERA# OK) ili ozovite besplatan broj 1212 sa mobilnog telefona I slijedite uputstva govornog automata.

U slučaju problema molim vas da se obratite T mobile korisničkom servisu na broj 1500.