Katalog proizvoda i usluga
Uputstvo za korisnike
Registracija

Opšti uslovi korišćenja

Sljedećim Uslovima korišćenja definisana su pravila pri on-line kupovini koja obezbjeđuju kvalitet naše usluge i zadovoljstvo kupaca.

Opšti uslovi

 1. Korisnik naručenu robu i usluge plaća putem platnih kartica. Usluga "NLB web shop" omogućava korišćenje sljedećih platnih kartica: VisaCard, MasterCard i Maestro.
 2. Plaćanje se vrši u takozvanoj on-line transakciji.
 3. Predefinisane vrijednosti proizvoda i usluga kao i iznosi koje lično unesete, izražene su u eurima i iskazane su u bruto iznosu (sa porezom na dodatu vrijednost).
 4. Cijene svih proizvoda ili unešeni iznosi plaćanja usluga su podložni promjeni do momenta potvrde kupovine ili plaćanja.
 5. Po izvršenoj kupovini ili plaćanju, specifikacija iznosa se ne može mijenjati. Poslije izvršene naplate, nije moguće otkazati kupovinu ili placanje i stornirati naplaćen iznos.
 6. Korisnik može početi sa korišćenjem dopune prepaid kredita odmah po izvršenoj naplati, a u slučaju plaćanja računa, sredstva se prenose na račun primaoca naredni radni dan.
 7. Korisnik snosi odgovornost za sve pogrešno unešene podatke prilikom kupovine ili plaćanja računa.
 8. U slučaju prepaid dopune podrazumijeva se da klijent neće na bilo koji način zloupotrijebiti plaćene i isporučene dopune, niti ih na bilo koji način preprodavati. Ukoliko se utvrdi da klijent vrši bilo kakvu vrstu zloupotrebe Banka ima pravo da deaktivira korisnika i time onemogući njegova rad na NLB Shop-u, kao i da traži blokadu rada kartice u mreži NLB Montenegrobanke, kako bi spriječila dalje zloupotrebe.

U slučaju štete koja može nastati Korisniku i/ili trećim licima usled neautorizovanog korišćenja platne kartice odnosno bilo koje zloupotrebe iste (ukradene platne kartice, korišćenje platne kartice u svrhu korišćenja usluge "NLB web shop" bez znanja vlasnika iste i dr), sva sporna pitanja će se rješavati u skladu sa važećim pravilima Visa i MasterCard platnih sistema.
NLB Montenegrobanka neće odgovarati za prekid internet konekcije ili nedostupnost procesora platnih kartica.

NLB Montenegrobanka zadržava pravo da u skladu sa svojom poslovnom politikom odnosno izmjenom ponude i/ili pozitivnih zakonskih propisa izvrši promjenu ovih Opštih uslova.

Garancija kvaliteta

NLB Montenegrobanka garantuje za kvalitet svih proizvoda iz ponuđenog asortimana. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju podacima navedenim u Internet prodavnici.

Za sve proizvode pod garancijom važe pravila koja su navedena u garantnom listu.

Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe.

Privatnost podataka

Za uspješnu obradu i realizaciju Vaše porudžbine, neophodni su sljedeći podaci:

 • ime i prezime
 • adresa
 • telefon
 • email

NLB Montenegrobanka se obavezuje da čuva privatnost svih kupaca. U interesu nam je da prikupimo samo osnovne podatke o potrošačima, kao i podatke bitne za poslovanje i informisanje korisnika, a sve to sa ciljem pružanja usluge visokog nivoa kvaliteta. Svi podaci o našim on-line kupcima biće sačuvani i dostupni samo onim zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Zaposleni u NLB Montenegrobanci odgovorni su za poštovanje informacija o kupcima u skladu sa načelima obezbjeđenja i zaštite privatnosti.

Takođe naglašavamo da prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima iz prodajnog asortimana, koje naši posjetioci traže i kupuju, a sve u interesu sigurnije kupovine.

Svi podaci o platnoj kartici se kriptovano razmjenjuju direktno između Korisnika i servera Banke procesora platnih kartica, i njihovu sigurnost odnosno tajnost podataka garantuje i obezbjeđuje NLB Montenegrobanka.

Saglasnost i promjene uslova

Korišćenje on-line kanala prodaje NLB Montenegrobanke podrazumjeva saglasnost kupaca sa svim navedenim na ovoj stranici naše web prezentacije.

NLB Montenegrobanka je u obavezi da se pridržava svega navedenog, a eventualne izmjene postojećih uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani naše Internet prodavnice i slanja e-mail obavještenja svim registrovanim kupcima, tj, korisnicima.