Katalog proizvoda i usluga
Uputstvo za korisnike
Registracija
Molimo Vas da odaberete iznos

Kupljene pripejd dopune mogu se koristiti za lične potrebe i nije ih dozvljeno preprodavati bez posebne saglasnosti kompanije Telenor. Svaka vrsta zloupotrebe kupljenih pripejd dopuna podliježe krivičnoj i materijalnoj odgovornosti